Senzorna soba je prostor opremljen elementima koji pomažu stimulaciji čula sluha, vida, dodira i mirisa. U ovoj sobi deca sa poremećajem senzorne integracije kroz igru istražuju i razvijaju svoje senzorne veštine, ali  se i relaksiraju, oslobađaju stresa i napetosti.

Kome je namenjen tretman u senzornoj sobi?

 • deci/učenicima sa smetnjama u senzornoj integraciji koje se manifestuju kao izbegavanje ili preterano uživanje u dodiru, pokretu, zvukovima ili svetlosnim senzacijama
 • deci/ učenicima iz autističnog spektra
 • deci/učenicima sa ADD-om i ADHD-om
 • deci/učenicima sa senzornim oštećenjima
 • deci/učenicima sa smetnjama u mentalnom i govorno jezičkom razvoju
 • deci/učenicima sa smetnjama u učenju i problemima u ponašanju

Kako izgleda senzorna soba i koje elemente možemo naći u našoj senzornoj sobi?

Soba ima mekani pod i zidove. Stvorena je bezbedna atmosfera koja detetu pruža osećaj sigurnosti i u njoj se dete ne može povrediti. Pruža mogućnost detetu da istraži sopstvene mogucžćnosti i ograničenja.

U našoj senzornoj sobi nalaze se sledeći elementi:

 • Interaktivne tube sa mehurićima i lopticama. Tube su ispunjene vodom i mehurići guraju loptice unutar cevi. Svetlost u tubama menja se spontano ili preko prekidača koji dete kontroliše. Na ovaj način dete uči boje, prostorne i uzročno-posledične odnose.
 • Bazen sa lopticama koji daje mogućnost primanja senzornih podražaja po celom telu.
 • Pilates lopte i ljuljaške – za stimulaciju vestibularnog sistema
 • Most i polulopte – za vežbanje grube motorike, ravnoteže i koordinacije pokreta
 • Tunel – za stimulaciju proprioceptivnog sistema gde se isključuje čulo vida
 • Stepenice, tobogan, poligon za igru – služi za stimulaciju grube motorike i razvoj koordindacije
 • Optička vlakna koja služe za usmeravanje vizuelne pažnje
 • Svetlosni projektori koji na zidu stvaraju interesantne projekcije, rotirajuća disko kugla koja stvara tačkastu svetlost i različite svetlosne efekte.
 • Razni masažeri koji se koriste za stimulaciju čula za ravnotežu, kao i za duboku senzornu stimulaciju.

Čitavu opremu kontroliše defektolog tako što dozira stimuluse za svako čulo prilagođavajući ih individualnim potrebama svakog deteta.