Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je skup vežbi koje podstiču razvoj i služe kao opšti pristup tretmanu različitih smetnji koje se javljaju kod dece.

Koriste se razni pokreti stilizovani u vežbe i igre. Pokretom dete otkriva svet i sebe u njemu. Svaki pokret prati reč, da bi pojam postao deo svesti deteta. U individualnom radu se podstiče razvoj senzornih, motornih i saznajnih sposobnosti kako bi se učenicima olakšalo učenje.

Cilj je da se doprinese odklanjanju ili ublažavanju specifičnih teškoća u jednoj ili više oblasti senzomotornog ili psihofizičkog ponašanja deteta i omogući dalje učenje i razvoj. Zadatak je da se detetu obnove i obogate životna iskustva o sebi, o drugome, o prostoru, o vremenu i tako stečena nova iskustva izraze rečima.

Vežbe koje se izvode tokom tretmana reedukacije psihomotorike su osmišljene na osnovu procene razvojnih potreba i prilagođene su uzrastu, problemu i raspoloženju učenika.

Dele se na opšte i specifične.

Opšte vežbe psihomotorike:

 • Masaža i pasivni pokreti
 • Vežbe za doživljaj telesne celovitosti i gestualnog prostora
 • Vežbe orjentacije u objektivnom prostoru
 • Vežbe za procenu trajanja i orjentacije u vremenu
 • Vežbe za uočavanje prisustva drugog
 • Vežbe za usklađivanje pokreta i koordinaciju
 • Vežbe za uočavanje i stabilizovanje lateralizovanosti i dr.

Specifične psihomotorne vežbe:

 • Specifične vežbe za disgrafiju
 • Specifične vežbe za disleksiju
 • Specifične vežbe za diskalkuliju
 • Specifične vežbe za disgnoziju
 • Specifične vežbe za dizartriju