Већина деце са сметњама у развоју, на посебан начин осећају и воле музику.

Музика стимулише сва чула, координише покрете, подстиче развој говора, побољшава пажњу детета.

Зато је школа „Младост“ увела Музичке стимулације као обавезну ваннаставну активност у нашој школи, али и као облик додатне образовне подршке за децу у редовном образовном окружењу.


Коме су Музичке стимулације намењене?

Иако музичке активности (играње, певање, свирање и слушање) пријају свима, највидљивији резултати постижу се у раду са децом која имају елементе из спектра аутизма.

Који су циљеви Музичких стимулација?

  • Увођење детета у мирно стање будности
  • Развој ритма
  • Развој гласа и певаног говора
  • Смањивање хиперактивности
  • Побољшање когнитивних способности детета

Како се изводе Музичке стимулације?

Могу се изводити индивидуално, групно или у пару. Уколико родитељ и наставник заједнички процене да је приоритет лични напредак и развој детета, онда је избор индивидуални третман.

Уколико заједнички установимо да је за  дете важније да „примети“ друго дете и реагује на присуство друге особе (социјализација, комуникација) онда бирамо групни третман или рад у пару.

Музичке стимулације изводе се у савремено опремљеном кабинету. Осим мелодијског инструмента у раду користимо и Ремо удараљке. То су ритмички инструменти увезени из Сједињених Америцких држава који су својим дизајном, бојом, обликом и функцијом прилагођени детету са сметњама у развоју. Сваки инструмент има намену за одређену развојну тешкоћу. Независна асоцијација потрошача за процену квалитета производа намењених деци, доделила је награду управо овим инструментима.