Циљ образовања и васпитања је да свако дете у току школовања, развије своје способности до максимума у темпу који њему највише одговара. То захтева услове учења, где ће свако дете за себе наћи одговарајући прибор, материјал и технику учења.

У школи где се ради по Монтесори методи, првобитни задатак наставника је да посматра и да упозна способности сваког детета и да те способности развије.

Развојни задаци Монтесори метода су:

 • ублажити постојеће развојне сметње
 • развијање одговарајућих техника читања
 • потпомагање читања са разумевањем
 • побољшати способности рачунања
 • помоћи детету у сналажењу у простору и времену
 • развијање когнитивних способности
 • развијање способности социјалног опхођења
 • развијање грубе и фине моторике
 • развијање радних способности
 • развијање љубави и жеље за сазнањем
 • увођење материјала/играчака који доводе децу до успеха и радости.

Учење и рад са дидактичким материјалима у Монтесори учионици одвија се у пет области, а то су:

 1. сензорни развој
 2. вештине практичног живота
 3. развој говора и језика
 4. развој математичких вештина
 5. космичко васпитање