Први контакти детета/ученика са логопедом се остварују кроз игру. За време тог периода посматрања дечјег понашања, логопед упознаје дете, а оно упознаје нову средину, стиче поверење и ослобађа се евентуалних страхова од непознате околине.

Вежбе се раде индивидуално, а средства, методе и садржаји прилагођени су узрасту и способностима детета.

Код већине деце млађег узраста и деце која не говоре, активности се изводе кроз игру са занимљивим и разноврсним дидактичким материјалом уз сталну говорну стимулацију која је неопходна за схватање говора, развој и богаћење речника (сликовнице, тематски постери, приче по сликама, звучне играчке са изолованим гласовима и речима, звуцима из природе и оглашавањем животиња, „Проговорилица“, „Словарчић Букварчић“, „Причанка“, „Мали Буквар“, едукативне игре…)

Радимо и поступмо (од лакшег ка тежем) уз очигледна средства која стимулишу чула (вида, слуха и додира) и са што више конкретних појмова. Користимо слике, слагалице, играчке од различитих материјала разних облика, боја и величина.

Циљ нам је поред развоја вербалне комуникације, развијање целокупне личности ученика, као и стицање и јачање самопоуздања. Такође радимо на томе да ученик школску средину доживљава као пријатно место где радо долази и где може да се игра, да учи и упознаје живот на занимљив начин.