Prvi kontakti deteta/učenika sa logopedom se ostvaruju kroz igru. Za vreme tog perioda posmatranja dečjeg ponašanja, logoped upoznaje dete, a ono upoznaje novu sredinu, stiče poverenje i oslobađa se eventualnih strahova od nepoznate okoline.

Vežbe se rade individualno, a sredstva, metode i sadržaji prilagođeni su uzrastu i sposobnostima deteta.

Kod većine dece mlađeg uzrasta i dece koja ne govore, aktivnosti se izvode kroz igru sa zanimljivim i raznovrsnim didaktičkim materijalom uz stalnu govornu stimulaciju koja je neophodna za shvatanje govora, razvoj i bogaćenje rečnika (slikovnice, tematski posteri, priče po slikama, zvučne igračke sa izolovanim glasovima i rečima, zvucima iz prirode i oglašavanjem životinja, „Progovorilica“, „Slovarčić Bukvarčić“, „Pričanka“, „Mali Bukvar“, edukativne igre…)

Radimo i postupmo (od lakšeg ka težem) uz očigledna sredstva koja stimulišu čula (vida, sluha i dodira) i sa što više konkretnih pojmova. Koristimo slike, slagalice, igračke od različitih materijala raznih oblika, boja i veličina.

Cilj nam je pored razvoja verbalne komunikacije, razvijanje celokupne ličnosti učenika, kao i sticanje i jačanje samopouzdanja. Takođe radimo na tome da učenik školsku sredinu doživljava kao prijatno mesto gde rado dolazi i gde može da se igra, da uči i upoznaje život na zanimljiv način.