Наша „Кухињица – училица“ намењена је тренингу животних вештина ученика.

Тренинг животних вештина намењен је (и неопходан) деци са сметњама у развоју, како би развили способности које им омогућавају већу самосталност и оспособљавају за самосталан живот и социјализацију. То подразумева осамостаљивање у кућним пословима и развијање радних и хигијенских навика, у циљу што успешније бриге о себи и задовољавање својих елементарних потреба. Увођењем у основне животне токове, развија се самосталност у вођењу домаћинства.

Активности које се реализују у области тренинга животних вештина су разноврсне кулинарске радионице са свим узрасним групама, прилагођене индивидуалним могућностима ученика, у којима ће се ученици упознавати са различитим врстама намирница и начинима њиховог чувања, обучавати за коришћење кућних апарата, припремање оброка, правилну и безбедну употребу прибора за јело и одржавање хигијене простора у коме бораве.