Pomno posmatramo naše učenike. Pratimo ih i prilagođavamo se njihovim mogućnostima.

Sastajemo se, razgovaramo, timski odlučujemo, uvek sa istim ciljem: da saznajni proces ucinimo detetu lakšim, razumljivijim, zanimljivijim i na kraju upotrebljivim u stvarnom životu.

Tako smo zajednički došli do zaključka da ćemo upravo mi, njihovi nastavnici, osmišljeno i ciljano umeti da za njih izradimo najbolji didaktički materijal koji će privući i zadržati njihovu pažnju.

Danas se možemo pohvaliti bogatim fondom nastavnih sredstava koji su „naših ruku delo“.