Средња школа „Младост“ пружа могућност да се образујеш, оспособиш и прошириш своја знања која ћеш применити у индустрији, приватном сектору и свакодневном животу.

Због велике стопе незапослености у Србији осећа се велика потреба за школованим кадровима код занатских занмања.

У школи за основно и средње образовање „Младост“ школују се два профила:

 • из подручја рада машинство и обрада метала: бравар
 • из подручја рада: текстилство и кожарство: конфекцијски шивач

Практична настава се изводи у адаптираним и опремљеним  школским радионицама са 18 часова недељно. Радне операције разрађују се на елементе и захтеве до сложених послова и радних задатака.

Практичним радом  ученици конфекцијског смера овладају техникама и вештинама за обављање задатака као што су:

 • израда и преправљање производа шивењем (израђивање, преправљање и поправљање женског и дечијег рубља, женских хаљина, сукњи, блуза, кошуља, кецеља, марамица, постељина, завеса, шалова итд.
 • набавка односно преузимање материјала, узимање мера и упутстава, кројење, везење, израђивање украса и друге опреме.
 • састављање шивењем, припремање машина и алата, пеглање и довршавање као и испоручивање наручиоцима или продавање.

Практичним радом ученици браварског смера овладавају техникама и вештинама за обављање задатака као што су:

 • припрема материјала
 • преношење мера са цртежа на материјал
 • сечење материјала
 • обликовање материјала
 • спајање материјала (закивање, лемљење, електро тачкасто заваривање…)
 • бушење и резање навоја
 • техника рада ел. ручним уређајима (ел. ручна бушилица, ел. ручна брусилица итд)
 • заштита метала од корозије (четком и пиштољем)

Поносни смо на досадашњи рад оба образовна профила као и креативност која се све више испољава из године у годину захваљујући прилагођавању наставних планова и програма сваком детету.

По завршетку школовања ученици положу завшни испит и стичу дипломе трећег степена стручне спреме.