Škola „Mladost“ je 2011. godine osnovala Servisni centar za pomoć i podršku deci i učenicima sa svim smetnjama u razvoju.

Sledećih pet godina svi naši defektolozi volonterski su pružali časove dodatne obrazovne podrške svoj deci koja su svoje mesto našla u redovnom obrazovnom okruženju. Polako i sigurno uspostavljali smo i razvijali odnose partnerstva, saradnje i poverenja kako sa roditeljima, tako i sa kolegama koji rade u redovnim vrtićima i školama. U isto vreme kroz državne projekte DILS 1 i 2 i jačanje partnerstva između redovne i specijalne škole, prošli smo kvalitetne obuke za rad sa decom sa različitim smetnjama. Učili smo od najboljih stručnjaka iz oblasti defektologije, ali i sarađivali i razmenjivali iskustva na međunarodnom nivou. Nabavili smo savremenu asistivnu tehnologiju i konstantno smo stručno napredovali. Potrebe za uslugama našeg servisnog centra rasle su iz godine u godinu.

Nošeni entuzijazmom i iskrenom potrebom da se svakom detetu iz ranjive grupe pomogne, prevazilazimo granice naseg grada i stižemo do Bele Palanke, Dimitrovgrada, Babušnice i seoskih sredina. Tako postajemo okružni resursni centar, prepoznat i priznat kao neophodan kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju.

Ističemo nagrade na koje smo posebno ponosni:

  • Nagrada za unapređenje defektološke teorije i prakse – D. Matić
  • Najveća nagrada Grada Pirota – 28. decembar
  • Svetosavska nagrada Grada Pirota – Timu za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju

Danas naš servisni centar pruža usluge kroz pet servisa i to:

  1. Servis za podršku deci u redovnom vrtiću
  2. Servis za podršku učenicima u redovnoj osnovnoj školi
  3. Servis za podršku učenicima u redovnoj srednjoj školi
  4. Servis za podršku roditeljima i porodici dece sa smetnjama u razvoju
  5. Servis za podršku pri zapošljavanju osoba sa smetnjama

O radu srevisnih centara brine Stručni tim za inkluzivno obrazovanje.