Aktuelnosti

prosvetni-glasnik

1

Na osnovu člana 28. stav 5. tačka 1) i stav 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK

o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu

Član 1.

U Pravilniku o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 5/20), u članu 3. stav 2. reči: „petak, 29. januara 2021. godine” zamenjuju se rečima: „petak, 18. decembra 2020. godine”.

Stavovi 3. i 4. menjaju se i glase:

„Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara 2021. godine. Drugo polugodište završava se u utorak, 8. juna 2021. godine za učenike osmog razreda, odnosno u utorak, 22. juna 2021. godine za učenike od prvog do sedmog razreda.”

Član 2.

U članu 6. stav 3. menja se i glasi:

„Zimski raspust počinje u ponedeljak, 21. decembra 2020. godine, a završava se u petak, 15. januara 2021. godine.” U stavu 5. reči: „u ponedeljak, 21. juna 2021. godine” zamenjuju se rečima: „u sredu, 23. juna 2021. godine.”

Član 3.

Član 12. menja se i glasi:

„Član 12.

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 26. marta 2021. godine i u subotu, 27. marta 2021. godine, a završni ispit u sredu, 23. juna 2021. godine, u četvrtak, 24. juna 2021. godine i u petak, 25. juna 2021. godine.”

Član 4.

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu koji je odštampan uz Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 5/20) zamenjuje se novim tabelarnim pregledom kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

Broj 110-00-327/2020-04
U Beogradu, 1. decembra 2020. godine

Ministar,
Branko Ružić, s.r.

2

Na osnovu člana 28. stav 5. tačka 1) i stav 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK

o izmenama i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu

Član 1.

U Pravilniku o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/20 i 17/20), u članu 3. dodaje se stav 9. koji glasi:

„Nadoknada nastavnih dana i nastavnih sedmica u gimnazijama i srednjim stručnim školama, do punog broja nastavnih sedmica i nastavnih dana, održaće se u drugom polugodištu i biće usklađena sa epidemiološkim merama i sa procenom ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih.”.

Član 2.

U članu 5. u stavu 2. reči: „petak, 29. januara 2021. godine” zamenjuju se rečima: „petak, 18. decembra 2020. godine”.

St. 3.i 4. menjaju se i glase:

„Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara 2021. godine, a završava se u utorak, 22. juna 2021. godine. Drugo polugodište za učenike IV razreda gimnazije završava se u utorak, 25. maja 2021. godine, a za učenike III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola u utorak, 1. juna 2021. godine.”.

Član 3.

U članu 6. st. 3–6. menjaju se i glase:

„Zimski raspust počinje u ponedeljak 21. decembra 2020. godine, a završava se u petak 15. januara 2021. godine. Prolećni raspust počinje u petak, 30. aprila 2021. godine, a završava se u ponedeljak, 3. maja 2021. godine. Za učenike I, II i III razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike I i II razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, letnji raspust počinje u sredu, 23. juna 2021. godine, a završava se u utorak, 31. avgusta 2021. godine.

Za učenike IV razreda gimnazije, IV razreda četvorogodišnjih i III razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, letnji raspust počinje po završetku maturskog/završnog ispita, a završava se u utorak, 31. avgusta 2021. godine.”.

Član 4.

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu, koji je odštampan uz Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”,

br. 6/20 i 17/20), zamenjuje se novim tabelarnim pregledom kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu, koji je odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

 

Broj 110-00-327/2020-03
U Beogradu, 1. decembra 2020. godine

Ministar,
Branko Ružić, s.r.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu možete preuzeti OVDE.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

X