Тимови и активи ШОСО “Младост“ за школску 2022/2023. годину

У ШОСО “Младост“ у складу са законом,  функционишу тимови и активи који међусобно сарађују.

Највећа сарадња уочава  се између Тима за самовредновање рада школе и Стручног актива за развојно планирање.

Тим за самовредновање рада школе након одрађених упитника и анализе области вредновања квалитета рада школе ради унапређења одређених стандарда и индикатора у оквиру истих, препоручује мере на основу којих Стручни актив за развојно планирање осмишљава адекватне активности.

Уколико за то постоји потреба дају се смернице и осталим тимовима и активима. Радећи координисано сарадња између тимова и актива је лака, успешна и ефикасна.

ТИМОВИ И АКТИВИ