ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 • null

  Весна Тодоровић

  дипломирани дефектолог

АДМИНИСТРАТИВНО- ФИНАНСИЈАКО ОСОБЉЕ

 • null

  Оливера Бранковић

  секретар школе

 • null

  Венета Мицић

  шеф рачуноводства

 • null

  Емина Младеновић

  дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

 • null

  Душица Стаменовић

  благајник

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 • null

  Драгана Гавриловић

  психолог школе

 • null

  Ивана Панајотовић Милојковић

  библиотекар – медијатекар

 • null

  Милица Крстић

  библиотекар – медијатекар

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 • null

  Вукица Ранчић

  васпитач у предшколској групи

 • null

  Зорица Димитријевић

  дипломирани дефектолог – логопед

 • null

  Марија Манчић

  дипломирани дефектолог – соматопед

 • null

  Слађана Митић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Ђурђица Тодоровић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Радмила Малинов

  дипломирани дефектолог

 • null

  Анита Манчић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Соња Костић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Бојана Ђорђевић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Катарина Манчић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Данијела Ристић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Живорад Ристић

  наставник предмета Техничко и информатичко образовање

 • null

  Александра Манић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Маја Новаковић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Јелена Пешић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Наташа Тошић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Мила Малинов

  дипломирани логопед

 • null

  Санела Манић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Јелена Тодоровић

  дипломирани дефектолог – логопед

 • null

  Тина Митровић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Маријана Костић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Јована Станимировић

  дипломирани дефектолог

 • null

  Марија Ћирић

  наставник физичког васпитања

 • null

  Милан Маринковић

  наставник физичког васпитања

 • null

  Владимир Ђорђевић

  наставник физичког васпитања

 • null

  Силвија Пешић

  наставник енглеског језика

 • null

  Марко Миленковић

  наставник француског језика

 • null

  Ивана Панајотовић Милојковић

  наставник предмета Уређење друштва

 • null

  Милица Крстић

  наставник верске наставе

 • null

  Мирослав Митић

  наставник грађанског васпитања

 • null

  Славица Митић

  наставник музичке културе

 • null

  Зоран Митровић

  наставник предмета Основи технике рада са праксом

 • null

  Саша Тодоровић

  наставник предмета Основи технике рада са праксом

 • null

  Наташа Николић Малинов

  наставник практичне наставе и стручних предмета текстилне струке

 • null

  Марија Видојковић

  наставник практичне наставе и стручних предмета текстилне струке

 • null

  Весна Ћирић

  наставник практичне наставе и стручних предмета текстилне струке

 • null

  Драган Ђорђевић

  наставник практичне наставе и стручних предмета машинске струке

 • null

  Валентина Манић

  наставник практичне наставе и стручних предмета машинске струке

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

 • null

  Драгана Митић

  медицинска сестра

 • null

  Јелена Кантаревић

  медицинска сестра

 • null

  Тамара Костић

  медицинска сестра

 • null

  Анђела Јовановић

  медицинска сестра

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 • null

  Горан Ранчић

  домар

 • null

  Сузана Атанасов

  радник на одржавању хигијене

 • null

  Маја Анђелковић

  радник на одржавању хигијене

 • null

  Драгица Јовановић

  радник на одржавању хигијене

 • null

  Зорица Аранђеловић

  радник на одржавању хигијене