DIREKTOR ŠKOLE

 • null

  Vesna Todorović

  diplomirani defektolog

ADMINISTRATIVNO- FINANSIJAKO OSOBLjE

 • null

  Olivera Branković

  sekretar škole

 • null

  Veneta Micić

  šef računovodstva

 • null

  Marija Nikolić Đorđević

  diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

 • null

  Dušica Stamenović

  blagajnik

STRUČNI SARADNICI

 • null

  Ivana Panajotović Milojković

  nastavnik, pomoćnik direktora

 • null

  Dragana Gavrilović

  psiholog škole

 • null

  Tamara Stamenković

  pedagog

 • null

  Jelena Veličković

  bibliotekar

NASTAVNO OSOBLjE

 • null

  Zorica Dimitrijević

  diplomirani defektolog – logoped

 • null

  Marija Mančić

  diplomirani defektolog – somatoped

 • null

  Slađana Mitić

  diplomirani defektolog

 • null

  Đurđica Todorović

  diplomirani defektolog

 • null

  Anita Mančić

  diplomirani defektolog

 • null

  Sonja Kostić

  diplomirani defektolog

 • null

  Bojana Đorđević

  diplomirani defektolog

 • null

  Katarina Mančić

  diplomirani defektolog

 • null

  Anđela Veljković

  diplomirani  defektolog

 • null

  Jelena Perić

  defektolog

 • null

  Danijela Ristić

  diplomirani defektolog

 • null

  Dimitrije Ristić

  nastavnik predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje

 • null

  Aleksandra Manić

  diplomirani defektolog

 • null

  Maja Novaković

  diplomirani defektolog

 • null

  Jelena Pešić

  diplomirani defektolog

 • null

  Nataša Tošić

  diplomirani defektolog

 • null

  Mila Malinov

  diplomirani logoped

 • null

  Sanela Manić

  diplomirani defektolog

 • null

  Jelena Todorović

  diplomirani defektolog – logoped

 • null

  Tina Mitrović

  diplomirani defektolog

 • null

  Marijana Kostić

  diplomirani terapeut

 • null

  Jovana Stanimirović

  diplomirani defektolog

 • null

  Marija Ćirić

  nastavnik fizičkog vaspitanja

 • null

  Milan Marinković

  nastavnik fizičkog vaspitanja

 • null

  Vladimir Đorđević

  nastavnik fizičkog vaspitanja

 • null

  Silvija Pešić

  nastavnik engleskog jezika

 • null

  Ivana Panajotović Milojković

  nastavnik predmeta Uređenje društva

 • null

  Milica Krstić

  nastavnik verske nastave

 • null

  Miroslav Mitić

  nastavnik građanskog vaspitanja

 • null

  Slavica Mitić

  nastavnik muzičke kulture

 • null

  Zoran Mitrović

  nastavnik predmeta Osnovi tehnike rada sa praksom

 • null

  Saša Todorović

  nastavnik predmeta Osnovi tehnike rada sa praksom

 • null

  Nataša Nikolić Malinov

  nastavnik praktične nastave i stručnih predmeta tekstilne struke

 • null

  Marija Vidojković

  nastavnik praktične nastave i stručnih predmeta tekstilne struke

 • null

  Vesna Ćirić

  nastavnik praktične nastave i stručnih predmeta tekstilne struke

 • null

  Dragan Đorđević

  nastavnik praktične nastave i stručnih predmeta mašinske struke

 • null

  Valentina Manić

  pomoćni nastavnik praktične nastave i stručnih predmeta mašinske struke

MEDICINSKE SESTRE

 • null

  Dragana Mitić

  medicinska sestra

 • null

  Jelena Kantarević

  medicinska sestra

 • null

  Tamara Kostić

  medicinska sestra

 • null

  Marija Petrov

  medicinska sestra

POMOĆNO – TEHNIČKO OSOBLjE

 • null

  Goran Rančić

  domar

 • null

  Suzana Atanasov

  radnik na održavanju higijene

 • null

  Maja Anđelković

  radnik na održavanju higijene

 • null

  Dragica Jovanović

  radnik na održavanju higijene

 • null

  Zorica Aranđelović

  radnik na održavanju higijene