ŠKOLSKA DOKUMENTA

Ovde možete pogledati, odnosno pruzeti, dokumente kojima se uređuje rad škole kao što su statut škole, interni pravilnici i odluke.
OBRASCI

Na ovoj stranici možete pogledati, odnosno pruzeti, najviše korišćene obrasce za školsku evidenciju u srednjim školama koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji i dati su u DOC formatu.

Ovi obrasci namenjeni su nastavnicima i urađeni su i pripremljeni za štampu na obrascima datim u Službenom glasniku.

OPŠTA DOKUMENTA

Ovde možete pogledati, odnosno pruzeti, dokumente kojima se uređuje rad u osnovnim i srednjim školama: zakone, pravilnike, strategije i standarde.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA
(„Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013)
ZAKON O SREDNjEM OBRAZOVANjU I VASPITANjU
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2013)
ZAKON O UDžBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2013)
ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU
(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2010 i 55/2013)
PRAVCI RAZVOJA I UNAPREĐENjA KVALITETA PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG, OPŠTEG SREDNjEG I UMETNIČKOG VASPITANjA 2010 – 2020
(„Nacionalni prosvetni savet“, 2011)
STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANjA U SRBIJI DO 2020. GODINE
(„Sl. glasnik RS“, br. 107/2012)
STRATEGIJA RAZVOJA STRUČNOG OBRAZOVANjA U REPUBLICI SRBIJI
(„Sl. glasnik RS“, br. 1/2007)
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA
(„Sl. glasnik RS“, br. 21/2015)
POSEBNI PROTOKOL ZA ZAŠTITU DECE I UČENIKA OD NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA U OBRAZOVNO-VASPITNIM USTANOVAMA
(„Ministarstvo prosvete Republike Srbije“, 2007)
PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANjA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILjE, ZLOSTAVLjANjE I ZANEMARIVANjE
(„Sl. glasnik RS“, br. 30/2010)
PRAVILNIK O OCENjIVANjU UČENIKA U SREDNjOJ ŠKOLI
(„Sl. glasnik RS“, br. 33/1999 i 108/2003)
PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA UTVRŽIVANjE PRAVA NA INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN, NjEGOVU PRIMENU I VREDNOVANjE
(„Sl. glasnik RS“, br. 76/2010)
PRAVILNIK O DODATNOJ OBRAZOVNOJ, ZDRAVSTVENOJ I SOCIJALNOJ PODRŠCI DETETU I UČENIKU
(„Sl. glasnik RS“, br. 63/2010)
PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNjA ŠKOLA
(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2006, 21/2006 i 44/2013)
PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ NORMI SVIH OBLIKA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U SREDNjOJ ŠKOLI
(„Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/1992, 23/1997 i 2/2000)
PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANjU I STICANjU ZVANjA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA
(„Sl. glasnik RS“, br. 85/2013)
PRAVILNIK O ISPITU I STRUČNOM USAVRŠAVANjU PROSVETNIH SAVETNIKA
(„Sl. glasnik RS“, br. 78/2013 i 86/2013 – ispr.)
PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU
(„Sl. glasnik RS“, br. 34/2012)
PRAVILNIK O VREDNOVANjU KVALITETA RADA USTANOVA
(„Sl. glasnik RS“, br. 9/2012)
PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA
(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2005 i 51/2008)
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA RADA USTANOVE
(„Sl. glasnik RS“, br. 7/2011 i 68/2012)
PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUČA ZA KRAJ OPŠTEG OBRAZOVANjA I SREDNjEGSTRUČNOG OBRAZOVANjA U DELU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA
(„Sl. glasnik RS“, br. 117/2013)
PRAVILNIK O STANDARDIMA KOMPETENCIJA ZA PROFESIJU NASTAVNIKA I NjIHOVOG PROFESIONALNOG RAZVOJA
(„Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2011)
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA
(„Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 i 6/2014)
PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNjE ŠKOLE
(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2014)
PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNjOJ ŠKOLI
(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013 i 55/2014)
PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH UČENIKA U SREDNjIM ŠKOLAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 37/1993)
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PROGRAMA ZAJEDNIČKIH PREDMETA U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRUČNE SPREME
(„Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 7/1991)
ODLUKA O MREŽI USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA U REPUBLICI SRBIJI
(„Sl. glasnik RS“, br. 25/1993, 80/1993, 21/1994, 4/1995, 31/2000 i 106/2005)
ODLUKA O MREŽI USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA
(„Sl. glasnik RS“, br. 7/1993, 19/1993, 6/1999, 50/2002, 97/2005 i 90/2011)
PRAVILNIK O SMEŠTAJU I ISHRANI UČENIKA I STUDENATA
(„Sl. glasnik RS“, br. 36/2010 i 55/2012)
PRAVILNIK UČENIČKIM I STUDENTSKOM KREDITIMA I STIPENDIJAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 46/2010, 47/2011, 56/2012 i 75/2013)
PRAVILNIK O STIPENDIJAMA ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE
(„Sl. glasnik RS“, br. 75/2013)
PRAVILNIK O ODMORU I OPORAVKU STUDENATA
(„Sl. glasnik RS“, br. 63/2011)
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE I IZDAVANjU UČENIČKE I STUDENTSKE KARTICE U DOMU UČENIKA I STUDENTSKOM CENTRU
(„Sl. glasnik RS“, br. 29/2011 i 90/2013)
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSNIVANjE, POČETAK RADA I OBAVLjANjE DELATNOSTI U POGLEDU PROSTORA I OPREME ZA DOMOVE UČENIKA I STUDENTSKE CENTRE
(„Sl. glasnik RS“, br. 90/2011)
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA ISHRANE UČENIKA I STUDENATA
(„Sl. glasnik RS“, br. 67/2011)
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU OBJEKATA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA
(„Sl. glasnik RS“, br. 17/2012)
PRAVILNIK O BLIŽIM MERILIMA I DOPUNSKIM KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUŽENjA ZA DODELU DOTACIJAIZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE
(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2012)

PRIRUČNICI

U PRIPREMI...


Za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učenikuInformacije za roditelje/staratelje na srpskom i romskom jeziku