Jedna od najstresnijih situacija za roditelje dece sa smetnjama u razvoju svakako je poseta lekaru.

Iako se sva deca plaše lekara, deca sa smetnjama u razvoju se uglavnom tom prilikom jako uznemire, pokazuju visok stepen anksioznosti, često  nekontrolisano plaču, odbijaju saradnju sa lekarom i slično.

Zbog svega ovoga dešava se da pregled mora biti odložen, ponovljen ili čak otkazan, što roditelje dodatno iscrpljuje.

U nameri da roditeljima i deci odlazak lekaru učinimo lakšim, kao prva škola u Srbiji, otvorili smo medicinsku anti-stres sobu!

Ova soba izgleda kao prava lekarska ordinacija.

U njoj se nalaze: slušalice i stetoskop, špatule za pregled grla, aparat za merenje pritiska, laboratorijski pribor za uzimanje krvi, ekg-urađaj, bolnički krevet za pregled, komplet prve pomoći i još mnogo lekarskog pribora.

Prema ranije utvrđenom rasporedu učenike u lekarsku sobu uvode naše medicinske sestre, simuliraju lekarski pregled, a deca se polako opuštaju i privikavaju na ambijent i atmosferu stvarnog lekarskog pregleda.

Dr Ivan Ilić, dečji neurolog bolnice u Pirotu, koji je bio naš gost na otvaranju ove izuzetno korisne sobe, rekao je da je škola „Mladost“ uvek bila avangarda kada su u pitanju uslovi rada za decu sa smetnjama u razvoju.

Slažemo se.